Đất và người Lý Hòa

Đất Lý Hòa cát trắng -  liểu xanh
Người Lý Hòa chất phác hiền lành
Ngày đêm bám biển thuyền mành 
                                         ra khơi.

Đất và người
Nơi ấy yêu biết mấy

Gái quay tơ - dệt lưới - thoi đưa
Trai biển cá - ngựa căng - sóng dậy
Tay săn gân cả súng lẩn chèo
Biển quê ta - trái xanh - bát ngát
Sóng dì rào lời hát mẹ ru
Thuyền hợp tác ra khơi vào lộng
Khoang cá đầy về dưới đêm trăng
Sông uốn khúc bình mình rạng nắng
Soi bóng dừa xanh
In khói trắng xưởng nồi
Mái trường đó còn mới - màu vôi
Đàn em nhỉ ríu ran nắng mới
Quê hương ơi ! trong những ngày Mĩ đến
Quạ đen hun hảm từng tốp từng bầy
Nước biển - nước sông hòa nổi sóng
Cuộn trào dâng nhận bóng quân thù
Giải cát vàng mọc bao anh Bơn,
                                   anh Bắc
Sông biển quê ta nổi bao chị Cát,
                                      chị Châu
Bao chị Lỵ súng vươn nòng đứng thẳng
Bắn quân thù lưới đạn bủa vây
            ***
Đất Lý Hòa cát trắng - liểu xanh
Con người hiền và biển cả xanh trong

                       6/5/1965
Nguyễn Duy Sàng

Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: