Chẩn đoán , điều trị sốt DENGUE và sốt xuất huyết DENGUE

- Tình hình sốt DENGUE và Sốt xuất huyết DENGUE khu vực Miền Trung 
- Bài giảng Sốt xuất huyết DENGUE
- Chẩn đoán Sốt xuất huyết
- Điều trị Sốt xuất huyết

Toàn dân tích cực diệt muỗi, diệt Lăng quăng để phòng bệnh Sốt xuất huyết

Lăng quăng (cung quăng) muỗi Aedes Aegypti. (Ảnh: VSN) 

Ae. Albopictus - loài muỗi có nhiều khả năng gây dịch sốt xuất huyết. (Ảnh: Wikipedia)


Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: