Hình ảnh Chùa Lý Hòa gửi Bác Việt

Để tiện cho Bác Việt KTS Thành Phố Hồ Chí Minh theo dõi tiến độ thi công, và thiết kế các công trình bổ trợ thêm ở Chùa Vĩnh Phước - Lý Hòa.  Theo yêu cầu của Bác Phan Hải ngày hôm nay Ad tiến hành chụp một số hình cửa chính, cửa phụ , cổng ra vào, các cây cảnh ở khu nhà Trống , khu nhà Chiêng và cổng Chùa. (Các hình ảnh đã có kèm theo chú thích.)

Hoa văn chuẩn bị đắp nổi ở khu nhà Tăng Ni

Hoa văn chuẩn bị đắp nổi ở khu nhà Tăng Ni

Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: