Lịch công tác tuần 46/2012


 PYT HUYỆN BỐ TRẠCH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TYT XÃ HẢI TRẠCH                             ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN 46  THÁNG 11 NĂM 2012
Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực

2       5.11.12
Phương
Trang
Thuân
Lựu
Lựu
Phương
Phong
Thuân
Trang
3    6.11.12
Phượng
Lựu
Thuân
Lựu
Trang
Phong
Phương

4     7.11.12
Trang
Thuân
Thuân
Trang
Thuân
Phương
Phượng
Lựu(bt7)
5     8.11.12
Lựu
Phương
Thuân
Lựu
Thuân
Phượng Phong
Trang
Phương (bt7)
6      9.11.12
Thuân
Phượng
Thuân
Trang
Thuân
Phượng Phong
Lựu

7       10.11.12
Phương
Trang
Thuân
Trang
Trang
Phương
Thuân
Lựu Hoa Phượng Phong
CN    11.11.12
Phượng
Lựu
Thuân
Lựu
Lựu
Phượng
Phương
Thuân Hoa Phong Trang

Thứ
Ngày
CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM
Ghi chú
2
Phương làm sổ TD cân nặng PNCT
3
Phượng vào M,T,HA
4
Phong làm BA sản
5
Làm việc bình thường
6
Phương M,T,HA
7
Cn

* Chú ý : Cập nhật số liệu chuẩn bị cho công tác kiểm tra cuối năm

Không có nhận xét nào: