Lý Hòa - Tổ chức Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư

Nhân kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2012), Sáng nay Ban Mặt Trận 3 thôn Ngoại Hòa, Trung Hòa, Thượng Hòa tổ chức Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư tại  nhà văn hóa thôn Ngoại Hòa. Tham dự với buổi lễ có đại diện UBND, UBMTVN xã, Các ban ngành cấp xã, Ban mặt trận 3 thôn và hơn 100 vị đại biểu đại diện cho nhân dân 3 thôn cũng có mặt tham dự.


Phát biểu tại buổi lễ đ/c Hoàng Minh hối Bí thư chi bộ, trưởng ban Mặt Trận thôn Ngoại Hòa thay mặt cho Ban Mặt Trân 3 thôn  báo cáo tình hình thực hiện đề án 05  về tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" của 3 thôn trong thời gian qua,

 đ/c cũng đề cao những kết quả của 3 thôn đã làm được như xóa mái nhà tranh, ủng hộ ngày vì người nghèo, làm tốt công tác vệ sinh môi trường , giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, đặc biệt thôn Ngoại Hòa đã xóa được hộ nghèo, Cuối năm 2012  xét gia đình văn hóa thôn Ngoại Hòa đạt 144/172 hộ chiếm tỷ lệ 81%, gia đình văn hóa 3 năm liên tục 135 hộ. Thôn Trung Hòa 145/175 hộ đạt tỷ lệ 78%,  gia đình văn hóa 3 năm liên tục 144 hộ. Thôn Thượng Hòa 204/297 hộ đạt tỷ lệ 73%,  gia đình văn hóa 3 năm liên tục 170 hộ.


 Trên cơ sở thực hiện 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Đại diện cho nhân dân 3 thôn lên cam kết nội dung  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện các tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về Chương trình xây dựng nông thôn mới, cụ thể là:

1. Đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển
- Tham gia thực hiện tiêu chí về Quy hoạch (tiêu chí 1): Vận động nhân dân tham gia ý kiến xây dựng quy hoạch và thực hiện theo quy hoạch về: Quy hoạch tổng thể, các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có trên địa bàn xã.
- Tham gia thực hiện các tiêu chí về Giao thông, Thuỷ lợi (tiêu chí 2,3): Vận động nhân dân góp sức, góp công cùng Nhà nước làm đường giao thông, công trình thuỷ lợi, tham gia đóng góp nguồn lực bằng tiền, công lao động, hiện vật, hiến đất, công trình…của gia đình để thôn, xóm, xã có hệ thống đường giao thông, kênh mương nội đồng được xây dựng theo quy hoạch.
 - Tham gia thực hiện các tiêu chí về Nhà ở dân cư, Nâng cao thu nhập, Giảm nghèo (tiêu chí 9,10,11): Vận động nhân dân làm nhà, chỉnh trang nhà cửa  theo quy hoạch, các công trình sinh hoạt trong gia đình phải đảm bảo phù hợp, thuận tiện và yêu cầu tối thiểu về diện tích sử dụng. Động viên nhân dân phát triển sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển ngành nghề, cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn, đẩy mạnh chăn nuôi, thuỷ sản, để tăng thu nhập, nâng cao đời sống. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và Chương trình an sinh xã hội, vận động xây dựng “Quỹ vì người nghèo” để hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà Đại đoàn kết, xoá nhà tạm, nhà dột nát, hỗ trợ phát triển sản xuất, khám chữa bệnh hiểm nghèo…giúp người nghèo nâng cao cuộc sống, giảm nghèo bền vững.
2. Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; chăm lo sự nghiệp giáo dục; chăm sóc sức khỏe, thực hiện dân số kế hoạch hóa gia đình
- Tham gia thực hiện tiêu chí về Giáo dục (tiêu chí 14): Vận động nhân dân trong khu dân cư đưa trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường, góp phần thực hiện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở trở lên; học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học THPT, học bổ túc, học nghề; xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài tại địa phương. Phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng để người lao động ở địa phương được đào tạo nghề, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động ở nông thôn.
 - Tham gia thực hiện tiêu chí về Y tế (tiêu chí 15): Vận động nhân dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế; hướng dẫn để người dân biết giữ gìn, chăm sóc sức khoẻ; không có hành vi gây lây truyền dịch bệnh; không để xảy ra ngộ độc thực phẩm đông người; giảm tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng, trẻ em được tiêm chủng đầy đủ và phụ nữ có thai được khám định kỳ; thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hoá gia đình.
- Tham gia thực hiện tiêu chí về Văn hoá (tiêu chí 16): Vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh, loại bỏ các tập tục lạc hậu, phòng, chống HIV/AIDS và phòng chống các tệ nạn ma tuý, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác; xây dựng phong trào văn hóa, thể thao ở cộng đồng; vận động các hộ gia đình tham gia xây dựng bảo vệ các công trình văn hoá lịch sử, thể thao, vui chơi, giải trí, xây dựng nhà văn hoá cộng đồng, từng bước nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa của mỗi người dân. Các hộ gia đình đăng ký, cam kết trách nhiệm thực hiện các tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.
3. Đoàn kết xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp
Tham gia thực hiện tiêu chí về Môi trường (tiêu chí 17): Vận động nhân dân dùng nước sạch và vệ sinh môi trường, cùng Nhà nước xây dựng, bảo vệ, cải tạo nâng cấp hệ thống cấp thoát nước; xây dựng các điểm thu gom, xử lý rác thải; không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; trồng cây xanh, duy trì các hoạt động giữ gìn vệ sinh làm sạch đẹp khang trang đường làng, ngõ xóm.
Giữ gìn, khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu; phát huy hiệu quả các hoạt động tự quản của cộng đồng trong việc giám sát công tác quản lý đất đai, khai thác tài nguyên thiên nhiên của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ở địa phương.
4. Đoàn kết phát huy dân chủ, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh
- Tham gia thực hiện tiêu chí về Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh (tiêu chí 18): Hướng dẫn nhân dân thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, tham gia tích cực cùng với cấp ủy, chính quyền trong việc xây dựng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào nông nghiệp, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế; cơ chế huy động sự đóng góp, tham gia của nhân dân và quyền lợi nhân dân được hưởng. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; phát huy vai trò của từng thành viên trong việc hướng dẫn, tổ chức, giúp đỡ đoàn viên, hội viên đi đầu trong tổ chức thực hiện Chương trình; nắm chắc tình hình, kịp thời phản ánh những ý kiến góp ý, kiến nghị của nhân dân để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Các thôn, làng, ấp, bản đều có chi bộ Đảng, tổ chức thôn, chi hội, mỗi tổ chức phát huy tốt vai trò của mình trong tham gia xây dựng nông thôn mới.
- Tham gia thực hiện tiêu chí về An ninh, trật tự  xã hội (tiêu chí 19): Vận động nhân dân giữ gìn kỷ cương, mọi người sống và làm việc theo pháp luật, theo quy ước, hương ước của cộng đồng; phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự xã hội, an toàn giao thông. Phát động nhân dân tham gia đấu tranh với những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, tư tưởng cực đoan, lợi dụng dân chủ, khiếu kiện gây rối, cản trở việc tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.
5. Đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng; phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Tương thân, tương ái”: Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, chăm sóc các gia đình chính sách, người có công. Thực hiện tốt công tác nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, người bị nhiễm chất độc da cam-đioxin, người già yếu không nơi nương tựa, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện tiêu chí 10 và 11 của Chương trình.

Thay mặt UBMT xã đ/c Phan Thị Ánh Nguyệt Chủ Tịch UBMT xã tham gia ý kiến động viên tinh thần của cán bộ nhân dân 3 thôn trong thời gian qua và mong rằng trong thời gian sắp đến Ban Mặt trận thôn cùng với lãnh đạo các cấp các ngành và nhân dân trong xã thực hiện tốt đề án 05 "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"


Không có nhận xét nào: