Lịch công tác tuần 48/2012


PYT HUYỆN BỐ TRẠCH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TYT XÃ HẢI TRẠCH                        ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH   PHÚC

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN 48 THÁNG 11 NĂM 2012

Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2
19.11.12
Thuân
Phượng
Thuân
Thuân
Thuân
Phượng
Phương
Lựu,Trang Phong
3
20.11.12
Phương
Trang
Thuân
Lựu
Trang
Phương
Phong
Thuân
Phượng BCN
4
21.11.12
Phượng
Lựu
Thuân
Thuân
Lựu
Phượng
Phong
Phương
Trang B9/11
5
22.11.12
Trang
Thuân
Thuân
Lựu
Trang
Phong
Phương
Phượng
Phương B9/11S
6
23.11.12
Lựu
Phương
Thuân
Thuân
Lựu
Phượng
Phong
Trang
Phong NB
7
24.11.12
Thuân
Phượng
Thuân
Thuân
Thuân
Phong
Lựu,Hoa
Phương
Trang
CN
25.11.12
Phương
Trang
Thuân
Trang
Trang
Phương
Thuân,Hoa
Phượng
Lựu,Phong
Thứ
Ngày

CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM

Ghi chú
2
Làm việc bình thường
7h ngày 20/11
Họp YTTB
3
Làm việc bình thường
4
Làm việc bình thường
Tập trung hoàn thiện hệ thống sổ theo 10 chuẩn
5
Làm việc bình thường
6
Làm việc bình thường (YS Trang tập huấn tại Đồng Hới)

* Thứ 2 ngày 26 /11 triển khai đề án 52 về CSSKSS

Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: