Lịch công tác tuần 50/2012


PYT HUYỆN BỐ TRẠCH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TYT XÃ HẢI TRẠCH                        ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH   PHÚC

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN 50 THÁNG 11 NĂM 2012

Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2
3.12
Lựu
Phương
Thuân
Lựu
Thuân
Phương
Trang,Phượng
Phong
3
4.12
Thuân
Phượng
Thuân
Thuân
Thuân
Phong
Lựu,Phương B1/12
4
5.12
Phương
Trang
Thuân
Trang
Trang
Phượng
Phong
Thuân,Phong B1/12C
Trang  B1/12
5
6.12
Phượng
Lựu
Thuân
Lựu
Trang
Phượng
Phong
Phương
Thuân B1/12
6
7.12
Trang
Thuân
Thuân
Lựu
Thuân
Phương
Trang
Phượng,Luu bt7
Phong BCN
7
8.12
Lựu
Phương
Thuân
Lựu
Lựu
Phượng
Trang,Thuân
Hoa,Phong
Phương
CN
9.12
Thuân
Phượng
Thuân
Thuân
Thuân
Phong
Lựu,Trang
Hoa,Phượng
Phương
Thứ
Ngày
 CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM

Ghi chú
2
Hoa nhận vaccin VN mô cầu

3
Phượng,Phong,Trang tiêm viêm não mô cầu

4
Làm việc bình thường

5
Làm việc bình thường

6
Làm việc bình thường
Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: