Lý Hòa - Hội nghị biểu dương gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học


Chiều nay ngày 30 tháng 11 năm 2012 tại hội trường UBND xã Hải Trạch tổ chức hội nghị biểu dương gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học 5 năm (2007 - 2012), Tham dự với hội nghị có các đ/c thường trực hội khuyến học huyện Bố Trạch, các đ/c thay mặt lãnh đạo Đảng, Chính quyền xã, Chính quyền thôn, các ban ngành đoàn thể và đại diện các gia đình hiếu học trong toàn xã cũng có mặt.

Sau đây một số hình ảnh tại buổi lễ
Liên hệ với Admin

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.