Lý Hòa - Hội nghị biểu dương gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học


Chiều nay ngày 30 tháng 11 năm 2012 tại hội trường UBND xã Hải Trạch tổ chức hội nghị biểu dương gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học 5 năm (2007 - 2012), Tham dự với hội nghị có các đ/c thường trực hội khuyến học huyện Bố Trạch, các đ/c thay mặt lãnh đạo Đảng, Chính quyền xã, Chính quyền thôn, các ban ngành đoàn thể và đại diện các gia đình hiếu học trong toàn xã cũng có mặt.

Sau đây một số hình ảnh tại buổi lễ
Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: