Tổ chức đêm văn nghệ “Nối vòng tay lớn” lần 2


Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2012 và cụ thể hóa các hoạt động mang màu sắc tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong địa phương. Tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, quan tâm các em học sinh nghèo vượt khó nhằm động viên, giúp đỡ các em học tập tốt với tinh thần “Tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách” BCH Đoàn xã xây dựng kế hoạch tổ chức đêm văn nghệ “Nối vòng tay lớn” lần 2 : 

Chương trình văn nghệ đang tập duyệt

(Nội dung toàn văn về kế hoạch như sau):

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH H. BỐ TRẠCH
                  BCH XÃ HẢI TRẠCH
                                  ***
                        Số: 25KH/ĐTN              Hải Trạch, ngày 03 tháng 12 năm 2012

KẾ HOẠCH
Tổ chức đêm văn nghệ “Nối vòng tay lớn” lần 2

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2012 và cụ thể hóa các hoạt động mang màu sắc tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong địa phương. Tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, quan tâm các em học sinh nghèo vượt khó nhằm động viên, giúp đỡ các em học tập tốt với tinh thần “Tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách” BCH Đoàn xã xây dựng kế hoạch tổ chức đêm văn nghệ “Nối vòng tay lớn” lần 2 với nội dung cụ thể như sau:
I. CHỦ ĐỀ: “ Nối vòng tay lớn”
II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU VÀ Ý NGHĨA.
- Quê hương Hải Trạch vẫn còn nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhiều em học sinh đang thiếu những chiếc cặp mới, thiếu chiếc bút, quyển sách… để được học tập, phấn đấu như các bạn cùng trang lứa. Xuất phát từ thực tế đó BCH Đoàn xã tổ chức đêm văn nghệ “Nối vòng tay lớn” lần 2. Với mục đích bình dị nhưng mang nhiều ý nghĩa hy vọng sẽ sưởi ấm những cuộc đời đang thiếu ấm, chắp cánh cho những ước mơ cần được bay xa.
          - Đây là hoạt động văn hóa văn nghệ mang màu sắc Đoàn, Hội, Đội nhằm thực hiện công tác an sinh xã hội và thắp sáng ước mơ cho các em học sinh trong toàn xã.
          - Huy động đông đảo ĐVTN, học sinh, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân tham gia vào công tác an sinh xã hội và khuyến khích các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn cố gắng, phấn đấu vì tương lai của địa phương.
          - Tập hợp ĐVTN, học sinh tự nguyện tham gia vào hoạt động Đoàn, Hội, Đội nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác Đoàn và phong trào TTN trong toàn xã.
          - Lực lượng ĐVTN, học sinh tham gia phải nhiệt tình, có ý thức, trách nhiệm, nghiêm túc trong tập luyện cũng như công diễn.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM.
          - 19h30 ngày 31/12/2012 – “Ngày Tết vì người nghèo”
          - Sân Trường Tiểu học Hải Trạch
IV. THÀNH PHẦN.
          1. Lực lượng diễn viên: Đoàn viên, học sinh đang sinh hoạt tại địa phương và trong cả nước
          2. Thành phần tham gia:
          + Cán bộ công tác tại UBND xã, 3 Nhà trường, Trạm y tế.
          +  1800 hộ gia đình của 07 thôn (trừ hộ nghèo và cận nghèo)
          + 07 chi đoàn thôn + học sinh 03 nhà trường.
          3. Thành phần mời:
          + TT Tỉnh Đoàn, Huyện Đoàn, các xã Đoàn trong cụm và một số Đoàn xã trong toàn Huyện, Đài truyền thanh Huyện.
          + Tập thể Đảng ủy, TTHĐND, UBND, UBMTTQ, Các ban ngành đoàn thể cấp xã, Cấp uỷ 10 chi bộ, lãnh đạo thôn, BGH nhà trường, các ban ngành đoàn thể ở thôn.
          + Các cơ quan đóng trên địa bàn: Trạm y tế, Đồn Lý Hòa, Đội thuế, Ngân hàng NN&PTNN Lý Hòa, Đội VSMT, BQL Chợ, BQL Nước sạch.
          + Các doanh nghiệp tại địa phương và các nhà hảo tâm.
          4. Lực lượng bảo vệ:
          - Ban công an xã và công an viên của các thôn
          - BCH Quân sự xã và thôn đội trưởng các thôn.
          - Các tổ dân phòng.
V. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN VÀ VẬN ĐỘNG ỦNG HỘ
          + Áp phích, thư ngõ, mạng Internet…
          + Lực lượng ủng hộ:
          - 07 chi đoàn:                            200.000đ/chi đoàn
          - Liên đội THCS + Tiểu học :    3000đ/em
          - Mỗi hộ gia đình:                     15.000đ
          - Cán bộ công tác tại UBND xã, Trạm y tế, 3 nhà trường: 30.000đ/người
          - Các ban ngành đoàn thể (xã + thôn)
          - Các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, cơ quan đóng trên địa bàn.
(Trừ các em học sinh và gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo)
VI. NỘI DUNG.
          1. Khai mạc
          2. Phát biểu của Lãnh đạo.
          3. Chương trình văn nghệ
          a. Phần 1. Văn nghệ
          b. Phần 2.
* Phóng sự: Người nghèo và học sinh nghèo vượt khó (7 phút)
* Vận động ủng hộ         
+ Lãnh đạo Tỉnh Đoàn, Huyện Đoàn và các xã Đoàn.
+ Lãnh đạo xã, thôn, nhà trường và các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp.
+ Các nhà hảo tâm và khán giả.
* Công bố kết quả vận động
* Trao học bổng “Học sinh nghèo vượt khó” (10 suất = 5.000.000đ)
* Trao quà các gia đình hộ nghèo (05 suất = 2.500.000đ)
(Trao học bổng của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Quảng Bình)
c. Phần 3. Văn nghệ
+ Công bố kết quả vận động.
+ Kết thúc chương trình
Trên đây là toàn bộ kế hoạch tổ chức đêm văn nghệ “Nối vòng tay lớn” lần 2. BCH Đoàn xã rất mong nhận được ý kiến chỉ đạo của TT Huyện Đoàn, BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, Công tác  góp ý, phối kết hợp của các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị để kế hoạch thực hiện thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:                                                             TM. BAN CHẤP HÀNH
- TT Huyện Đoàn;                                                             BÍ THƯ
- BTV Đảng ủy;
- TT UBND;
- TT UBMTTQVN xã;
- Các chi đoàn;
- Lưu VP.                                                              
   Đặng Gia ChiếnLiên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: