BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.


Sunday, December 23, 2012

Video tặng cộng đồng Lý Hòa Facebook

Nhân dịp năm mới  2013, bạn Hoàng Hải từ Cộng Hòa Séc gửi Video tặng cộng đồng Lý Hòa Facebook


Liên hệ với Admin

No comments:

Post a Comment