Họ Hồ Việt Nam - Đại lễ tế Tổ xuân Nhâm Thìn

Hôm nay nhận được 2 đĩa Video về Đại lễ tế Tổ Họ Hồ xuân Nhâm Thìn, vinh danh công đức và những ca khúc về Họ Hồ  nên post lên để con cháu Họ Hồ được xem và cảm nhận về dòng Họ.

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.