Một số hình ảnh TP. Hồ Chí Minh ngày 29/12/Nhâm Thìn

Một số hình ảnh TP. Hồ Chí Minh ngày 29/12/Nhâm Thìn. Ảnh do Bác Phan Hải chụp gửi qua Email cho BBT (Ảnh chụp tại chợ Bến Thành, Nhà thờ Đức Bà, đường hoa Nguyễn Huệ, Bến Nhà Rồng, Hội trường Thống Nhất....)

Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: