Một số hình ảnh TP. Hồ Chí Minh ngày 29/12/Nhâm Thìn

Một số hình ảnh TP. Hồ Chí Minh ngày 29/12/Nhâm Thìn. Ảnh do Bác Phan Hải chụp gửi qua Email cho BBT (Ảnh chụp tại chợ Bến Thành, Nhà thờ Đức Bà, đường hoa Nguyễn Huệ, Bến Nhà Rồng, Hội trường Thống Nhất....)

Liên hệ với Admin

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.