Video - Lễ Xuân Thủ

Hôm trước BBT có chép lại video bác Phan Hải quay Lễ Xuân Thủ năm 2013 của làng Lý Hòa, ở góc độ quay phần nhiều hướng từ trong ra ngoài. Để bà con xem  được toàn cảnh hình ảnh của Lễ Xuân Thủ BBT đăng tải lên để bà con xa gần được xem. Hình ảnh quay ở máy chuẩn HD chất lượng rất tốt.


Xem thêm: Lý Hòa - Lễ Xuân Thủ đầu năm 2013
Liên hệ với Admin

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.