Đá Nhảy

Đá đứng, đá ngồi, đá kết đôi chồng vợ
Bởi ghen tuông, sóng đánh vỡ tóe tung
Vừng dương nghe, mắt bừng dậy hào hùng
Hoàng hôn tím, tím tận cùng chiều ấy

Sóng thì nhảy, nào đá đâu có nhảy 
Đánh say sưa, bởi sóng hảy còn ghen

Đá ngăn lại, mắng sóng quá thấp hèn
Sao sóng nhảy, để oan cho Đá Nhảy


 Hồ Nôốc

Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: