Thầy thuốc

       Một trăm lẻ một con người,
Một trăm... có đến lẻ...mười kiểu đau,
    Cho nên thầy thuốc đau đầu,
Cho nên thầy thuốc mắt sâu, kính dày...
      Thức đêm rồi lại thức ngày,
Cho nên thầy thuốc mặt mày "hay nhăn"

    ( Là do thiếu ngủ, quên ăn
Cho nên nếp gấp nó hằn lên thôi!).
      Đến khi thấy bệnh nhân cười
Là lòng thầy thuốc nở mười bông hoa,
     Giống như con trẻ được quà,
Cho nên thầy thuốc rất là dễ thương!

Hoàng Nguyên

Không có nhận xét nào: