Danh sách con em Lý Hòa tại Đài Loan ủng hộ Sân vận động

 Vừa qua con em Lý Hòa tại Đài Loan có lên danh sách số người và số tiền ủng hộ xây dựng Sân Vận động Lý Hòa. Do điều kiện ở xa nên các anh, chị ,em còn chưa liên lạc hết được với nhau, cách chuyển tiền về cũng khó khăn, bước đầu mới chuyển về 1.100,36 USD số tiền còn lại sẽ chuyển về sau. Đặc biệt anh chị em đang còn liên lạc với nhau để tiếp tục kêu gọi sự đóng góp ủng hộ Sân vận động Lý Hòa đợt I


TT
HỌ TÊN
QUÊ QUÁN
TIỀN (Đàitệ)
1.    
Thảnh Thương
Nội Hải
1000
2.    
Quang Hoá
Nội Hải
1000
3.    
Nguyễn  Duy Đức
Nội Hải
1000
4.    
Võ Thụ Thu Hoài
Trung Hòa
1000
5.    
Lê nhã Phương
Nội Hòa
1000
6.    
Nguyễn  Duy Huy
Trung Hòa
1000
7.    
Phan Xuân Vinh
Tân Lý
1000
8.    
Hoàng Tư
Thượng Hòa
1000
9.    
Trần Thị Nhung
Thượng Hòa
1000
10.   
Hoàng Thị Hoài
Trung Hòa
1000
11.   
Hồ Thị Hải Hồng
Thượng Hòa
1000
12.   
Phạm Phú Khánh
Nội Hải
1000
13.   
Sĩ Hùng
Thượng Hòa
1000
14.   
Hoàng Thị Cẩm Hà
Nội Hải
1000
15.   
Hồ Nam Hùng
Trung Hòa
1000
16.   
Hoàng Thị Lân
Thượng Hòa
1000
17.   
Phạm Thị Phương Thảo
Nội Hải
1000
18.   
Anh Tuấn
Ngoại Hòa
1000
19.   
Nguyễn  Thị Phương Thảo
Thượng Hòa
500
20.   
Hồ Minh Hiếu
Trung Hòa
1000
21.   
Lê anh Tuấn
Thượng Hòa
1000
22.   
Phạm Ngọc
Nội Hải
1000
23.   
Ngô Sĩ Diện
Thượng Hòa
1000
24.   
Nguyễn  Thị Lệ Thủy
Thượng Hòa
1000
25.   
Phan Đình Phùng
Thượng Hòa
1000
26.   
Hồ Thị THảo
Tân Lý
1000
27.   
Phan Thị Nhung
Thượng Hòa
1000
28.   
Hồ QChương
Thượng Hòa
1000
29.   
Đoàn Xuân Bền
Tân Lý
1000
30.   
Anh Quý
Hải Phòng
1000
31.   
Hồ Chí Thanh
Nội Hải
1000
32.   
Đoàn Thị Hồng Nhung
Nội Hải
1000
33.   
Nguyễn 
Nội Hòa
1000
34.   
Võ Văn Phúc
Trung Hòa
1000
35.   
Lê Phương THảo
Ngoại Hòa
1000
36.   
Nguyễn  xuân Hưởng
Tân Lý
1000
37.   
Nguyễn  Hưng
Tân Lý
1000
38.   
Hồ Duy Khánh
Tân Lý
1000
39.   
Hồ Thị Hòa
Tân Lý
1000
40.   
Đặng Thị Thu Hương
Tân Lý
1000
41.   
Nguyễn  Hải
Trung Hòa
1000
42.   
Võ Minh Hào
Nội Hải
1000
43.   
Lê Thị Thủy
Nội Hải
1000
44.   
Lê Thanh Hùng
Nội Hải
1000
45.   
Lê Minh Thành
Trung Hòa
1000
46.   
Hoàng Minh Hải
Nội Hòa
1000
47.   
Cu Tín
Nội Hòa
1000
48.   
Trần Thị Lài
Thượng Hòa
1000
49.   
Phan Thanh Hòa
Ngoại Hòa
1000
50.   
Phan Thị Lý
Trung Hòa
1000
51.   
Phạm Ngọc Sơn
Tân Lý
1000
52.   
Nguyễn  Thị Thu Hoài
Thượng Hòa
1000
Tổng cộng : 53.800 Đài tệ

Liên hệ với Admin

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

vj sao 53,800 dai te ma sao duoc 1.100,36 USD ma thoi


Nặc danh nói...

Xem kỷ nội dung bài viết rồi hỏi