Danh sách con em Lý Hòa tại Hàn Quốc ủng hộ Sân vận động

 Xây dựng Sân vận động là niềm khát khao cháy bỏng của bao đời nay của Nhân dân Lý Hòa, đặc biệt là thế hệ trẻ..Hòa chung không khí náo nức ủng hộ xây dựng Sân vận động Lý Hòa,  Đồng hương Lý Hòa tại Hàn Quốc cũng náo nức thi đua kịp gửi tiền về ủng hộ. Vì nhiều lý do chủ quan và khách quan nên  Anh Chị Em còn chưa hội tụ được đông đủ, tuy nhiên một số con em Lý Hòa ở Nam Hàn quốc đã kịp thời gửi về cho Ban vận động số tiền đợt I là:  1.100 USD.
Hiện tại Hội đồng hương Lý Hòa tại Hàn Quốc đang tiếp tục vận động và tiếp tục gửi tiền về trong thời gian tiếp theo.
Sau đây là danh sách và số tiền ủng hộ:

TT
HỌ TÊN
QUÊ QUÁN
SỐ TIỀN (WON)
1.       
Phạm Ngọc Thuyên
Nội Hòa
70000
2.       
Phạm Hải Đăng
Nội Hòa
50000
3.       
Phạm Văn Tư
Nội Hòa
30000
4.       
Hoàng Thanh Dương
Nội Hòa
50000
5.       
Hoàng Minh Hòa
Nội Hòa
50000
6.       
Nguyễn Duy Hiếu
Nội Hòa
50000
7.       
Hồ Thị Hoài
Nội Hòa
50000
8.       
Hồ Ngọc Hồng
Nội Hòa
30000
9.       
Đoàn Trọng Hân
Nội Hòa
30000
10.   
Phan Hải Đăng
Nội Hòa
30000
11.   
Hồ Trung Nhật
Nội Hải
50000
12.   
Hồ Chí Thanh
Nội Hải
50000
13.   
Mai Nam Hùng
Nội Hải
50000
14.   
Trần Hữu Nam
Thượng Hòa
50000
15.   
Phạm Văn Đoàn
Thượng Hòa
50000
16.   
Phan Tiến Dũng
Trung Hòa
50000
17.   
Phan Thanh Chung
Trung Hòa
50000
18.   
Phạm Thị Phượng Hồng
Trung Hòa
50000
19.   
Lê Thị Thanh Thủy
Ngoại Hòa
50000
20.   
Phan Thị Giang Thanh
Ngoại Hòa
30000
21.   
Đặng Gia Hiền
Ngoại Hòa
30000
22.   
Phan Văn Tư
Ngoại Hòa
50000
23.   
Đặng Minh Toàn
Quốc Lộ IA
50000
24.   
Võ Duy Toàn
Quốc Lộ IA
50000
25.   
Nguyễn Thành Bằng
Quốc Lộ IA
50000
26.   
Trần Quang Trung
Quốc Lộ IA
50000
27.   
Đinh Lê Hoàng
Tân Lý
50000
28.   
Lê Thanh Hưng
Tân Lý
50000
29.   
Lê Nhật Quang
Tân Lý
50000
30.   
Lê Thị Thắm
Tân Lý
30000
Tổng cộng : 138.000 Won
Danh sách ủng hộ đội bóng
TT
Họ Tên
Thôn
Số tiền (Won)
1
Phạm Hải Đăng
Nội Hòa
50.000w
2
Phan Thanh Chung
Nội Hòa
50.000w
3
Đoàn Trọng Hấn
Nội Hòa
30.000w
4
Hồ Minh Phương
Nội Hải
80.000w
5
Phạm Văn Đoàn
Thượng Hòa
50.000w
6
Phan Thanh Luyện
Trung
50.000w
7
Hồ Văn Lượng
Ngoại Hòa
50.000w
8
Hồ Văn Lượng
Ngoại Hòa
50.000w
9
Nguyễn Thanh Bằng
QL1A
50.000w
10
Đỗ Văn Phượng
QL1A
60.000w
11
Nguyễn Thành Luân
Ngoại Hòa
30.000w
                                                                              Tổng: 550.000w = 500$
Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: