Danh sách đồng hương Lý Hòa tại Đức ủng hộ đợt I xây dựng SVĐ

Mặc dù điều kiện còn khăn và vất vả nhưng với tin thần hưởng ứng xây dựng sân vận động Lý Hòa do UBMTVN xã phát động, con em Lý Hòa đang sinh sống làm việc học tập tại Đức vẫn chắt chiu dành dụm gửi tiền về ủng hộ. Đây là một sự cố gắng lớn, Bạn vận động ghi nhận và cảm ơn tất cả con em đồng hương Lý Hòa tại Đức. 

Sau đây là danh sách và số tiền ban vận động đã nhận được
TT
HỌ TÊN
ĐỊA CHỈ
SỐ TIỀN (EUR)
1.     
Phan Thanh Chuyên
Ngoại Hòa
20
2.     
Nguyễn THị Hạnh
Nội Hòa
20
3.     
Ngô Thị Bích
QL IA
20
4.     
Phạm Thị Phương
Thượng Hòa
30
5.     
Hồ Thị Hòa
Ngoại Hòa
20
6.     
Nguyễn Thị Thúy Vân + Vẹo
Ngoại Hòa
50
7.     
Lê Thị Đào
Nội Hòa
20
8.     
Phạm Thị Lê
Thượng Hòa
20
9.     
Hoàng Văn Hùng
Nội Hải
20
10. 
Nguyễn Thị Hường
QLIA
50
11. 
Hoàng Hùng Cường
Nội Hải
30
12. 
Nguyễn Duy Khánh
Thượng Hòa
20
13. 
Hồ Thị Hiền
Ngoại Hòa
20
14. 
Lê Văn Huy + Thy
Thượng Hòa
50
15. 
Hồ Thị Hạnh
Thượng Hòa
20
16. 
Phan Thanh Quang + Huyền
Ngoại Hòa
50
17. 
Bé Đen (Đào)
QLIA
10
18. 
Nguyễn Thị Khuyên
Ngoại Hòa
50
19. 
Lê Quý Khánh
Trung Hòa
30
20. 
Lê Văn Hòa
Trung Hòa
30
21. 
Hồ Minh Khương
Ngoại Hòa
20
22. 
Hồ Minh Lương + Lài
Ngoại Hòa
40
23. 
Nguyễn Thị Hương
Ngoại Hòa
30
24. 
Nguyễn Duy Sơn + Hà
Ngoại Hòa
30
25. 
Nguyễn Thị Hiền
Ngoại Hòa
20
26. 
Cọt Lê
Ngoại Hòa
20
27. 
Lê Thị Hanh
Ngoại Hòa
20
28. 
Hồ Minh Hùng
Ngoại Hòa
30
29. 
Phan Thị Bông
Nội Hải
20
30. 
Hồ Thị Thanh
Trung Hòa
20
31. 
Phạm Minh Quang
QLIA
20
32. 
Phan Khắc Dũng
Tân Lý
30
33. 
Trần Thị Huấn
Tân Lý
20
34. 
Hồ Công Định
Trung Hòa
20
35. 
Lê Thị Toán
Thượng Hòa
20
36. 
Phan Thị Hồng
Thượng Hòa
20
37. 
Phạm Thị Hiền
Thượng Hòa
20
38. 
Phan Thị Hải
Nội Hòa
20
39. 
Lê Quang Huy
Thượng Hòa
50
40. 
Phan Thị Lương
Thượng Hòa
20
41. 
Phan Thị Kê
Thượng Hòa
20
42. 
Lê Thị Hiên
Nội Hòa
20
43. 
Lê Thị Hiền
Ngoại Hòa
20
44. 
Nguyễn Ngọc Duy
Thượng Hòa
50
Tổng số tiền: 1.180 EUR trừ chi phí 50 EUR Số tiền còn lại : 1.130 EURLiên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: