ĐỜI LÀ MỘNG ẢO

Đời là mộng ảo có gì mong?
Gia-nghiệp-tình-danh lẫn đục trong
Phú quý đường mây treo trước gió,
Lợi danh bèo bọt nổi theo giòng ?
Gặp cơn nước đổ giông toan đến.
Phải lúc loan hoang bọt há còn ?
Sao chẳng lánh mình xa bến tục ?
Để hồn thanh thản, phước thong dong.18.4.2013
Hoahuyen

Liên hệ với Admin

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ngỡ đứng trên trời nói trên mây
Vến mây nhìn đất trông cỏ cây
Đời không mọng ước cây tàn úa
Đất hóa khô cằn, đời chát chua.
Chẳng phải phân bua chẳng phải đùa
Dễ gì mơ mộng dễ hơn thua
Sư đời thua thiệt, sinh khác biệt
Mộng ước cho ai, không biết ai.