Kinh phí xây dựng miệu Tiền Hiền


Kinh phí xây dựng phần thô do các hộ kinh doanh ở dãy ki ốt mặt tiền chợ và hai dãy ki ốt mặt ngang trong chợ đóng góp.Mỗi ki ốt đóng góp năm trăm ngàn đồng, tổng cộng được bốn mươi lăm triệu (45.000.000).Phần trang trí thờ phụng do các nhà hảo tâm có tinh thần hướng đến tâm linh của làng đã đóng góp số tiền gần ba mươi triệu đồng (30.000.000) để mua cỗ ngai, lộng tàn,lư hạc đồng , hoành phi câu đối trong và ngoài đền thờ,bia Tiền Hiền Khai Khẩn toàn bằng đá để đảm bảo tính bền vững lâu dài.
Về cơ bản làng đã phục dựng lại đền thờ Tiền Hiền Khai Khẩn.

>> Lý Hòa - Đền thờ Tiền Hiền được phục dựng

    Đây là đền thờ nhân thần quan trọng nhất của làng. Có nơi để dân làng đến hương khói cúng tế để mông muốn làng được thịnh vượng, phát tích được mọi mặt. Đây là cội nguồn của làng Lý hòa văn vật văn hiến, học vấn khoa bảng va làng giàu có nhất nhì Quảng Bình. Được nhà bác học Lê Quý Đôn gi nhận trong Tạp Biên Phủ Lục thời nhà Lê trung hưng.

    Tuy đã có nơi thờ phụng nhưng đền thờ Tiền Hiền Khai Khẩn vẫn chưa được hoàn thiện. Cần một khoản kinh phí khoảng năm mươi triệu (50.000.000) để mua sắm đồ thờ tự và trang trí trong ngoài đền cho đúng tầm với một đền thờ Tiền Hiền Khai Khẩn thờ nhân thần quan trọng bậc nhất của làng.

    Mong bà con xa gần trong và ngoài nước chung tay góp sức cùng ban tâm linh xã Hải Trạch để hoàn thiện hơn đền thờ Tiền Hiền Khai Khẩn làng Lý Hòa.

Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: