Tập huấn an toàn vệ sinh lương thực, thực phẩm

Chiều ngày 14 tháng 6 năm 2013, Trung Tâm Y Tế Dự Phòng huyện Bố Trạch tổ chức lớp tập huấn nâng cao chất lượng an toàn vệ sinh lương thực, thực phẩm trên địa bàn xã Hải Trạch. tham dự lớp tập huấn có các đ/c thay mặt lãnh đạo TTYTDP huyện Bố Trạch, các đ/c giảng viên và hơn 40 học viên kinh doanh buôn bán chế biên lương thực, thực phẩm trên địa bàn xã. 


Trong thời gian 1/2 ngày, các học viên được phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực an toàn thực phẩm (ATTP), một số kiến thức cơ bản về vấn đề đảm bảo ATTP như: Luật an toàn vệ sinh thực phẩm; Nghị định 91/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 8/11/2012 về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP; Thông tư số 30/2012/TT-BYT ngày 5/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định về điều kiện ATTP đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
Cũng thời gian trên các học viên được các Y Bác sỹ khám sàng lọc phân loại sức khỏe để tạo tiền đề cho cơ quan chức năng làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh buôn bán chế biên lương thực, thực phẩm.
Hy vọng qua lớp tập huấn, giúp các học viên nắm được những kiến thức cơ bản trong chế biến, sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; những nội dung của văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực ATTP.
Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: