Lời kêu gọi của Dòng Họ Hồ Lý Hòa - Hải Trạch

Sáng ngày 28 tháng 5 năm 2013 Hội nghị thống nhất quyết tâm hành động có đông đảo các thành viên trong hội đồng dòng tộc. Trưởng ,Phó Họ,  các ông Trưởng Nhánh, Trưởng Chi và có bác Hồ Khắc Hồng Ủy viên Ban liên lạc Họ Hồ Việt Nam Trưởng Ban liên lạc Họ Hồ tỉnh Quảng Bình tham dự và chỉ đạo hội nghị. 
Trước ban thờ TiênTổ hương thơm lan tỏa đến lòng con cháu, hậu dệ. Hội nghị Dòng tộc họ Hồ Lý Hòa một dòng họ có số dân đông nhất trong xã. Dòng Họ ( Khai căn) mà vốn có từ trước đã khắc sâu vào tâm thế con cháu. Họ Hồ Lý Hòa ( Đông Hồ - Tây Nguyễn) mãi mãi âm vang khích lệ.
Sau hội nghị thảo luận với nhiều ý kiến thành viên, các vị cao niên, các bà cô, bà thím đồng lòng với Dòng tộc tri ân với tổ tiên. Bác Hồ Khắc Hồng phát biểu ý kiến chỉ đạo và động viên các Chi Nhánh quyết tâm xây dựng Hậu Chẩm đã dột nát là có lỗi với Thủy Tổ. Ngày động thổ mồng 4 tháng 6 năm Quý Tỵ, khánh thành ngày 14 tháng 10 Quý Tỵ (Tức ngày tảo mộ Thủy Tổ là ngày 14 tháng 10 Âm lịch ). Mỗi con cháu ở địa phương trai cũng như gái đã thành thân đóng góp mỗi người 300 ngàn đồng.
Nếu huy động hết thì có thể đạt 150.triệu đồng, trong lúc đó theo dự toán thiết kế để hoàn thành Hậu Chẩm phải có từ 280.triệu đồng đến 300.triệu đồng.
Chính vì vậy Dòng tộcHọ Hồ kêu gọi con cháu với tấm lòng tri ân Tiên Tổ, dù làm ăn sinh sống trong địa phương hay các tỉnh thành trong và ngoài nước hãy hướng về cội nguồn sốt sắng nhiệt huyết đóng góp cung tiến chung tay cùng với Dòng Tộc hoàn thành xây dựng Hậu Chẩm khang trang - hoành tráng để thờ phụng Thủy Tổ (Nhà bia - Khu lăng mộ - Nhà thờ phụng Thủy Tổ ) Nhà bia - Khu lăng mộ - Nhà thờ thành một khu tâm linh lịch sử văn hóa của họ Hồ Lý Hòa xứng tầm  "Trăng xưa vằng vặc trời xanh
                Sống sao cho mãi rạng danh Họ Hồ"
Xin chân thành cảm ơn.
Mọi liên lạc : Hồ Văn Bệng
Thôn Nội Hải - hải Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
Số ĐT: 0164 403 5550
                                                                        Hải Trạch, ngày 19 tháng 6 năm 2013
                                                                                        TRƯỞNG HỌ
                                                                                       HỒ VĂN BỆNG


DANH SÁCH
CUNG TIẾN XÂY DỰNG HẬU CHẨM NHÀ THỜ HỌ HỒ LÝ HÒA

TT
HỌ VÀ TÊN
SỐ TIỀN
(VNĐ)
GHI CHÚ
1
Hồ Khắc Hồng
10.000.000

2
Hồ Xuân Đạt
3.000.000

3
Hồ Minh Thanh
3.000.000

4
Hồ THị Thảo
1.000.000

5
Hồ Thị Bé
1.000.000

6
Lê Thị Thuận (Thanh)
1.000.000

7
Hồ Văn Bệng
1.000.000

8
Hồ Chí Thắng
1.000.000

9
Hồ Thanh Quế
1.000.000

10
Hồ Minh Chiến
1.000.000

Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: