Bỏ của chạy lấy người

Sáng ngày 18/8/2013 được nhân dân báo có người mang áo quần  dân tộc thiểu số đang bán thuốc tại chợ Lý Hòa, Tram Y Tế cùng ban CA ra kiểm tra thì có 2 người đang bán thuốc nam và xem bói. Khi hỏi giấy tờ thì 2 người chỉ xuất trình được 1 cái thẻ hội viên mang tên Tài Thị Cúc sinh năm 1971 do Hội đông y Ninh Thuận cấp.
Tổ công tác mời 2 người vào UBND xã để làm việc nhưng 2 người đã bỏ chạy để lại 2 túi hàng khoảng 10kg cây, lá đã gói thành gói nhỏ. Đây là những tường hợp lừa đảo bà con nên cẩn thận
Số hàng nêu trên do chủ nhân bỏ chạy trốn tránh pháp luật nên tổ công tác sẽ lập biên bản và tiêu hủy toàn bộ.Liên hệ với Admin