Tập huấn triển khai BHYT hộ cận nghèo, cán bộ xã không chuyên trách


Ngày 6 tháng 8 năm 2013 tại hội trường nhà văn hóa thôn Ngoại Hòa xã Hải Trạch, Ban dự án tỉnh Quảng Bình tổ chức lớp tập huấn triển khai BHYT hộ cận nghèo cho cán bộ xã không chuyên của 9 xã gồm Hải, Phú, Đức, Đồng, Bắc , Thanh, Mỹ, Hạ và Trung Trạch.
Mục tiêu chính của Dự án là hổ trợ hệ thống y tế 6 tỉnh Bắc Trung Bộ nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và y tế dự phòng , đồng thời tăng cường khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế của người dân có khó khăn về kinh tế, góp phần nâng cao sức khỏe của người dân trong vùng. 
Theo đó, người cận nghèo trong dự án sẽ được hỗ trợ 80% - 90% chi phí mua thẻ BHYT hàng năm; trong đó 50% giá trị thẻ BHYT do nhà nước hổ trợ, 30% giá trị thẻ được hỗ trợ bởi Dự án nếu không mua cả hộ gia đình. Còn với hộ gia đình tham gia đủ 100% thành viên sẽ được Dự án hỗ trợ thêm 40% . Như vậy, những người trong hộ cận nghèo nếu tham gia BHYT sẽ chỉ phải bỏ ra số tiền rất nhỏ, khoảng 10-20% giá trị thẻ BHYT.
Hy vọng sau lớp tập huấn đợt này những cán bộ không chuyên của các xã cùng với Chính quyền các cấp triển khai tổ chức tốt BHYT hộ cận nghèo tạo địa phương mình để các hộ gia đình cận nghèo tiếp cận được với BHYT , góp phần  đảm bảo sự công bằng trong việc chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân trên địa bàn.

Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: