Hải Trạch - Hội nghị thành lập tổ hợp tác sản xuất trên biển

Sáng hôm nay 19.9.2013 được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đảng Ủy xã, TT UBND  phối hợp với Hội Nông Dân xã tổ chức Hội nghị ra mắt thành lập 03 THT sản xuất trên biển năm 2013. 
Tham dự với hội nghị có đại diện lảnh đạo Sở NN và PTNT, Phòng NN và PTNT huyện , Đảng Ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, các ban ngành cấp xã, lãnh đạo thôn và 17 vị chủ tàu thuyền trong 3 tổ hợp tác sản xuất trên biển.
 Việc thành lập tổ hợp tác sản xuất trên biển là một chủ trương đúng đắn của Đảng và nhà nước xây dựng từ mô hình tổ đoàn kết lên mô hình tổ hợp tác nhằm phát huy tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẩn nhau của các tổ viên trong khai thác hải sản, tiêu thụ sản phẩm, kinh nghiệm sản xuất phòng chống thiên tai, tai nạn, cứu hộ cứu nạn và đấu tranh với các hành vi vi phạm chủ quyền trên biển.

 Căn cứ nghị định số: 151/ NĐ- CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của THT; Thông tư hướng dẩn của bộ kế hoạch và đầu tư thực hiện nghị định 151 của Chính Phủ; Công văn số:  79/CV-PTNT ngày 23 tháng 05 năm 2013 của chi cục PTNT Tỉnh Quảng Bình về việc thực hiện hướng dẩn thành lập THT sản xuất trên biển và Biên bản làm việc với chi cục PTNT Quảng Bình về thống nhất chủ trương xây dựng mô hình THT sản xuất trên biển  năm 2013. Sau một thời gian ngắn chuẩn bị, hôm nay UBND xã tổ chức Hội nghị ra mắt 3 THT sản xuất trên biển năm 2013.  
Đại diện tổ hợp tác phát biểu
 Với địa bàn xã Hải Trạch số lượng tàu thuyền trên 100 chiếc trong đó tàu lắp máy trên 20 CV là 29 chiếc, tàu dưới 20 CV gần 80  chiếc.


 Trong Những  năm qua xã Hải Trạch đã  thành lập được 07 tổ đoàn kết sản xuất trên biển,và đó hoạt  động có hiệu quả. Năm 2013 được sự quan tâm hổ trợ của chi cục PTNT thôn tỉnh Quảng Bình. UBND xã phối  kết hợp với HND xã đã  tuyên truyền vận động thành lập 03 THT  đó là: Tổ: Bình Minh do ông: Hồ Văn Thuần làm tổ trưởng  gồm có 6 thành viên. Tổ Ánh sáng: do ông Phan Đăng Khoa làm tổ trưởng có 6 thành viên, Tổ Quyết thắng: do ông Phan Thanh Chiến làm tổ trưởng tổ này có 5 thành viên.
Đại diện Sở NN & PTNT tỉnh phát biểu

Đại diện Phòng NN & PTNT huyện phát biểuHy vọng trong thời gian sắp đến  mô hình tổ hợp tác đoàn kết sản xuất trên biển được hình thành đã giúp ngư dân chia sẻ được thông tin về ngư trường, thời tiết, kinh nghiệm sản xuất; hỗ trợ nhau xử lý rủi ro trên biển, tổ chức dịch vụ hậu cần, tiêu thụ sản phẩm; tương trợ, giúp đỡ gia đình các tổ viên, phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia bảo vệ chủ quyền trên biển

Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: