Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm 2013

Sáng ngày 09 tháng 9 năm 2013, tại hội trường UBND xã Hải Trạch Đảng bộ xã tổ chức Hội nghị  triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm 2013. Tham dự với hội nghị có các đ/c Thường vụ Đảng Ủy và toàn thể Đâng viên trong toàn Đảng bộ xã.
Cũng trong hội nghị này có thêm chương trình trao Huy Hiệu Đảng cho một số đ.c đủ thời gian quy định của điều lệ Đảng, đặc biệt có 1 đ.c  65 tuổi Đảng do tuổi cao sức khỏe giảm nên Đảng Ủy cử đại diện đến trao tặng Huy Hiệu ngay tại gia đình.

Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: