Kế hoạch - Đối thoại di cư lao động & Phòng ngừa mua bán người


Thực hiện Công văn số 177/ CV-BTV ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Quảng Bình về việc tổ chức đối thoại chính sách về di cư lao động và phòng ngừa mua bán người.
Vào lúc 7h ngày 12/9/2013 tại hội trường xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch sẽ tổ chức hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho cộng đồng về di cư lao động an toàn và phòng, chống mua, bán người.của 3 xã Hải Trạch, Nhân Trạch và Phú Trạch).
- Thành phần mời đối thoại:
+ Cấp Trung ương: Mời đại diện Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tổ chức di cư quốc tế
+ Cấp Tỉnh: Mời đại diện những người liên quan phụ trách công tác xuất khẩu lao động, phòng chống mua bán người: Công an tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Hội LHPN tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.
+ Cấp Huyện: Lãnh đạo UBND huyện, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội.
+ Cấp xã:  Mời đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMT, Hội Nông dân, Hội LHPN, Đoàn Thanh niên của 3 xã Hải Trạch, Phú Trạch, Nhân Trạch; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN các xã, Thị Trấn trên toàn huyện. 
 - Thành phần tham gia đối thoại: 
+ Xã Hải Trạch: 50 người; Xã Nhân Trạch: 20 người; Xã Phú Trạch: 30 người 
+ Tham gia đối thoại là những người dân trên địa bàn 3 xã đang chuẩn bị đi lao động ở nước ngoài, đã từng đi lao động trở về hoặc có ý định đi lao động ở nước ngoài.
Nội dung: Tổ chức hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho cộng đồng về di cư lao động an toàn và phòng, chống mua, bán người.
+ Văn nghệ mở đầu cuộc đối thoại: Hát, múa, tiểu phẩm (nội dung tập trung vào vấn đề di cư lao động, phòng chống mua bán người vì mục đích bóc lột lao động), do đội văn nghệ 3 xã: Hải Trạch, Phú Trạch, Nhân Trạch thực hiện.
+ Phần phát biểu khai mạc: Tổ chức Di cư quốc tế, đại diện Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND huyện Bố Trạch (Đánh giá tình hình di cư lao động trên địa bàn huyện).
- Phần Đối thoại
+ Giới thiệu về Văn phòng hỗ trợ lao động ngoài nước; 
+ Trao đổi hỏi đáp: những người tham gia sẽ đặt các câu hỏi liên quan đến chủ đề di cư lao động, phòng, chống mua bán người để các vị khách mời trả lời trực tiếp.
Đây là một cuộc đối thoại hết sức quan trọng mọi người dân Lý Hòa Hải Trạch cần theo dõi.
Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: