Đối thoại chính sách về đi làm việc ở nước ngoài an toàn

Như tin đã đưa, sáng ngày 12 tháng 9 năm 2013 tại hội trường UBND xã Hải Trạch diễn ra Hội nghị " Đối thoại chính sách về đi làm việc ở nước ngoài an toàn ". Tham dự với buổi đối thoại có đại diện Văn phòng quản lý hỗ trợ lao động ngoài nước - Cục quản lý lao động ngoài nước - Bộ LĐTBXH, đại diện Chương trình di cư quốc tế. đại diện HLHPNVN .
Về phía tỉnh Quảng Bình có đại diện HLHPNVN tỉnh ,Ngân hàng CSXH tỉnh, Sở TB - XH tỉnh, Trung tâm dạy nghề hướng nghiệp tỉnh, CA tỉnh. Về phía huyện Bố Trạch có đại diện Lãnh đạo huyện, HLHPN huyện, Ban Dân vận huyện, Phòng LĐTB - XH huyện Bố, Ngân hàng CSXH huyện. Về phía xã  đại diện Lãnh đạo và các ban ngành cấp xã của 3 xã Phú Trạch, Hải Trạch, Nhân Trạch cùng hơn 100 đại biểu đại diện cho nhân dân của 3 xã. 
Sau chương trình văn nghệ của 3 xã đến chương trình đối thoại trực tiếp nhân dân hỏi các cơ quan chức năng trả lời.
Qua thời gian một buổi đối thoại trực tiếp rất nhiều các câu hỏi được người dân có con em đang sinh sống lao động ở ngoài nước và một số người chuẩn bị đi lao động ngoài nước được các cơ quan chức năng trả lời giải đáp. 
Huy vọng sau buổi đối thoại trực tiếp lần này người dân của 3 xã  và thân nhân sẽ tiếp cận được với thông tin về thị trường lao động và cơ hội làm việc ở nước ngoài biết được luật và các quy định của Việt Nam liên quan đến đi làm việc ở nước ngoài cũng như luật và các quy định của nước mà lao động sẽ đến làm việc, địa chỉ các văn phòng tổ chức trợ giúp người lao động ở nước ngoài,  các chương trình hỗ trợ cho lao động khi trở về nước.
Sau đây một số hình ảnh và video chúng tôi ghi hình được: Video

Không có nhận xét nào: