Hội đồng hương Lý Hòa tại TP Hồ Chí Minh ủng hộ Sân vận động đợt II lần 1

Theo Ban chỉ đạo công trình xây dựng Sân vận động Lý Hòa hiện tại đã chi hết số tiền vận động toàn dân Lý Hòa trong và ngoài nước ủng hộ đợt I. Để kịp thời đẩy nhanh tiến độ công trình, hưởng ứng lời kêu gọi của UBMTTQVN xãBác Phan Hải về việc ủng hộ xây dựng Sân vận động làng Lý Hòa đợt II.

 Tại TP Hồ Chí Minh ủng hộ xây dựng Sân vận động Lý Hòa đợt II lần 1  bước đầu có 2 giai đình đã ủng hộ với tổng số tiền là 200 triệu đồng . 
Trong đó :
- Gia đình anh chị : Phan Thanh Toàn Trần Quý Xuân Sơn ủng hộ 150 triệu đồng  ( Đợt I đã ủng hộ 10 triệu đồng)
- Gia đình anh chị : Phạm Ngọc TháiNguyễn Thị Dung ủng hộ 50 triệu đồng ( Đợt I đã ủng hộ 20 triệu đồng).
Số tiền trên Bác Phan Hải đã chuyển về cho Ban vận động xây dựng Sân vận động Lý Hòa ngày 11 tháng 9 năm 2013.
Qua điện thoại bác Phan Hải cho biết sắp đến Hội đồng hương Lý Hòa sẽ họp để tiếp tục vận động ủng hộ xây dựng sân vận động Lý Hòa.
Ban vận động cũng thiết tha kêu gọi con em làng Lý Hòa ở trong và ngoài nước tiếp tục tổ chức đóng góp ủng hộ xây dựng Sân vận động Lý Hòa đợt II để kịp tiến độ hoàn thành Sân vận động trước tết nguyên đán.

Toàn cảnh Sân vận động Lý Hòa đang xây dựng
>>Xem thêm phần ủng hộ lần I đợt I của con em đồng hương Lý Hòa và các nhà hảo tâm ở TP. Hồ Chí Minh
>> Xem thêm Con em Lý Hòa ở TP. Hồ Chí Minh tiếp tục ủng SVĐ Lý Hòa lần II đợt I

Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: