Bão ơi

Bão ơi, đừng đến nữa,
Quê em nghèo lắm rồi
Mẹ còng lưng bám đất
Mái tranh vừa lên ngôi. 
Bão ơi, xin đừng nổi 
Cha khó nhọc suốt đời
Lênh đênh trên sóng nước
Kiếm chút mồi nuôi con. 
Bão ơi, đừng về nữa...
Miền trung mảnh đất nghèo
Đạn bom thời khói lửa
Vết thương vừa thay da. 
Bão ơi,em sợ hãi
Cảnh tan cửa nát nhà,
Bao mồ hôi khó nhọc
Chỉ một giờ tiêu tan !


ST
Liên hệ với Admin QRCode

Không có nhận xét nào: