Cộng đồng Facebook ủng hộ bão lụt


Sau một thời gian gấp rút kêu gọi ủng hộ đồng bào bị bão lụt trên Cộng đồng Lý Hòa Facebook. Đến ngày 17 tháng 10 năm 2013 Ban tổ chức đã nhận được 26.724.000 đồng, cùng ngày được sự đồng ý của UBND và UBMTTQVN xã Hải Trạch Ban tổ chức đã chuyển toàn bộ số tiền trên đến tay những những có hoàn cảnh khó khăn do thiên tai bão lụt số 10 năm 2013.
Thay mặt ban tổ chức BQT và những gia đình được trợ giúp đợt này xin cảm ơn các gia đình hảo tâm, cảm ơn con em Lý Hòa ở trong và ngoài nước, cảm ơn Cộng đồng người Việt tại thành phố CHANGWON Hàn Quốc đã ủng hộ cho 2 gia đình bị thiên tai nặng nhất,   cảm ơn các thành viên Cộng đồng Lý Hòa Facebook đã hỗ trợ về tin thần và vật chất cho bà con gặp khó khăn do thiên tai bão lụt. BTC mong các nhà hảo tâm, con em đồng hương Lý Hòa trong và ngoài nước tiếp tục ủng hộ cho bà con bị thiên tai bão lụt.
 Mọi sự đóng góp xin gửi vào T.K : Nguyễn Ngọc Quý 4700205040618 Ngân hàng NN và PT NT tỉnh Khánh Hòa. Hoặc liên hệ qua số ĐT : 0903508843. Tại Lý Hòa địa chỉ tiếp nhận ủng hộ tại : Hồ Ngọc Huy , thôn Quốc Lộ IA.                                                   DANH SÁCH ỦNG HỘ BÃO LỤT

CỦA CỘNG ĐỒNG LÝ HÒA FACEBOOK 

TT
HỌ VÀ TÊN
ĐỊA CHỈ
SỐ TỀN(vnđ)

1
NGUYỄN NGỌC QUANG
TP HCM
300.000
2
NGUYỄN DUY CHUNG
Nha Trang
400.000
3
LÊ THỊ CẨM LAI
TP HCM
300.000
4
ĐỖ MINH SƠN
TP HCM
1.000.000
5
ĐỖ THỊ MINH HƯƠNG
TPHCM
1.000.000
6
ĐỖ THỊ TRÂM
TPHCM
500.000
7
PHÙNG NAM THẮNG
TPHCM
1.000.000
8
TRẦN MINH CHIẾN
TPHCM
2.000.000
9
PHAN THANH LỘC
Nha Trang
1.000.000
10
NGUYỄN THỊ THANH
Nha Trang
300.000
11
NGUYỄN H NGỌC TRANG
TP HCM
1.000.000
12
NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG
Nha Trang
2.000.000
13
Gia đình A. DŨNG + C. PHI
Nha Trang
1.000.000
14
C.Đ NGƯỜI VIỆT
CHANGWON HÀN QUỐC
5.474.000
15
HỒ THUÂN
Nội Hải
100.000
16
HỒ NGỌC HUY
QLIA
200.000
17
ĐINH DUY HOÀNG
Tân Lý
200.000
18
LÊ HOÀNG NAM
Tân Lý
200.000
19
NGUYỄN HÀ MY
Tân Lý
100.000
20
HỒ THỊ THÚY TRANG
Thượng Hòa
50.000
21
HỒ THỊ HOA HỒNG
Thượng Hòa
50.000
22
NGUYỄN DUY PHƯƠNG
QLIA
50.000
23
NGUYỄN THỊ LAN ANH
Mỹ
2.000.000
24
VÕ THỊ HOA
Mỹ
1.000.000
25
CỘNG ĐỒNG LÝ HÒA
Đức
5.600.000

Tổng cộng
                          26.824.000
HAI MƯƠI SÁU TRIỆU BẢY TRĂM HAI TƯ NGÀN ĐỒNG CHẴN


Hiện tại số tiền ủng hộ so với số tiền bà con nhận đang còn âm 1.476.000 đồng, tạm thời BTC phải mượn quỹ Cộng đồng để bù vào.

DANH SÁCH NHẬN TIỀN ỦNG HỘ BÃO LỤT
CỦA CỘNG ĐỒNG LÝ HÒA FACEBOOK
TT
HỌ VÀ TÊN
ĐỊA CHỈ
SỐ TỀN(vnđ)

1
Nguyễn Thị Lưu
Tân Lý
3.000.000

2
Phạm Thị Hoa
Tân Lý
3.000.000

3
Nguyễn Thị Út
Nội Hòa
2.000.000

4
Lê Thắng
Thượng Hòa
700.000

5
Lê Thị Lẹ
Tân Lý
700.000

6
Hoàng Thị Cát
QLIA
700.000

7
Nguyễn Thị Hậu
Tân Lý
700.000

8
Phan Thị Lý
Nội Hải
500.000

9
Phan Thị Èn
Nội Hải
500.000

10
Phan Xuân
Nội Hải
500.000

11
Lê Thắng
Nội Hải
500.000

12
Đặng Ngọc Hóa
Nội Hải
500.000

13
Lê Thắng
Thượng Hòa
500.000

14
Nguyễn Thị Đúc
Thượng Hòa
500.000

15
Lê Thị Hồng
Thượng Hòa
500.000

16
Nguyễn Mười
Thượng Hòa
500.000

17
Phan Thìn
Thượng Hòa
500.000

18
Phạm Thị Bình
Trung Hòa
500.000

19
Hồ Thị Thanh
Trung Hòa
500.000

20
Hồ Thị Đất
Trung Hòa
500.000

21
Hồ Bảo Lụt
Trung Hòa
500.000

22
Phan Thị Hanh
Trung Hòa
500.000

23
Phạm Thị Thủy
Tân Lý
500.000

24
Hoàng Thị Nooc (Ngâu)
Tân Lý
500.000

25
Hồ Quốc Phú
Tân Lý
500.000

26
Võ Thị Lan
Tân Lý
500.000

27
Hồ Uông
Ngoại Hòa
500.000

28
Phan Hới
Ngoại Hòa
500.000

29
Phan Thanh Chung
Ngoại Hòa
500.000

30
Phan Thanh Cư
Ngoại Hòa
500.000

31
Hồ Thắng
Ngoại Hòa
500.000

32
Trần Thị Sau
Ngoại Hòa
500.000

33
Nguyễn Thị Hannh
Nội Hòa
500.000

34
Nguyễn Bàu
Nội Hòa
500.000

35
Phan Thị Nở
Nội Hòa
500.000

36
Đặng Gia Quyết
Nội Hòa
500.000

37
Nguyễn Duy Trung
Nội Hòa
500.000

38
Trần Thị Nga
QLIA
500.000

39
Lê Thị Lý
QLIA
500.000


40
Phan Thị Thu
QLIA
500.000

41
Hoàng Thị Chạt
QLIA
500.000

42
Nguyễn Thị Thủy
QLIA
500.000


Tổng cộng
                          28.300.000
HAI MƯƠI TÁM TRIỆU BA TRĂM NGÀN ĐỒNG CHẴN

       
      
Liên hệ với Adm
in QRCode

Không có nhận xét nào: