Cộng đồng Lý Hòa Facebook ủng hộ bão lụt số 10 lần thứ 3

Sau những gì cố gắng của BTC ủng hộ bão lụt Cộng đồng Lý Hòa Facebook, các nguồn tiền tài trợ của con em đồng hương Lý Hòa khắp mọi miền Tổ quốc và nước ngoài cũng như ngồn tiền tài trợ của các tổ chức và cá nhân hảo tâm được chuyển về một đầu mối, BTC họp bàn tổ chức đi khảo sát các hộ dân bị thiên tai bão lụt nặng ở Lý Hòa và Sơn Lý (xã Sơn Lộc) nơi ấy cũng có hơn 100 hộ dân của Lý Hòa đang đinh cư và sinh sống.
 Sáng ngày 26 tháng 10 năm 2013 BTC Cộng đồng Lý Hòa tổ chức buổi ủng hộ nhân dân gặp hoàn cảnh khó khăn và bị thiệt hại nặng nề do bão số 10 gây nên. Trong không khí đầm ấm chan chứa tình người đầy yêu thương nhiều bà con đã không cầm được nước mắt cảm động tấm lòng hào hiệp của các tổ chức, các nhà tài trợ, con em Lý Hòa ở trong và ngoài nước đặc biệt là Cộng đồng Lý Hòa facebook.
Tổng số người đợt 3 được Cộng đồng hỗ trợ là : 61 hộ gia đình với tổng số tiền là: 37 triệu đồng trong đó có 3 triệu của Anh Nguyễn Ngọc Quý gửi tặng 2 người bạn thân ở Sơn Lộc.

Đại diện gia đình Lý Hòa  nhận quà Phát biểu

Đại diện gia đình  Sơn Lộc nhận quà phát biẻuĐại diện gia đình 2 người bạn thân Anh Quý nhận quà
 DANH SÁCH ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO BỊ BÃO LỤT LẦN III

STT
HỌ TÊN
ĐỊA CHỈ
SỐ TIỀN(vnd)
1

Hoàng Thị Khuyên
Quốc lộ
500.000
2

Nguyễn Thị Tám
Quốc lộ
500.000
3

Lê Hậu
Quốc lộ
500.000
4

Đoàn Hùng
Quốc lộ
1.000.000
5

Phan Cương
Quốc lộ
500.000
6

Phan Thị Hòa
Quốc lộ
500.000
7

Nguyễn Thị Thủy
Quốc lộ
500.000
8

Hoàng Thị Liêng
Thượng hòa
1.000.000
9

Hồ Long
Thượng hòa
500.000
10

Hồ Trung
Thượng hòa
500.000
11

Hồ Xoài
Thượng hòa
500.000
12

Lê Thị Luyến
Thượng hòa
500.000
13

Phan thị Bình
Trung hòa
500.000
14

Nguyễn Thị Đào
Thượng hòa
500.000
15

Lê Thắng
Thượng hòa
500.000
16

Lê Thị Lẹ
Thượng hòa
500.000
17

Nguyễn Thị út
Nội hòa
500.000
18

Hoàng Thị Cát
Nội hòa
500.000
19

Hồ Thị Huấn
nội hòa
500.000
20

Hoàng Thị Mỹ
Nội hòa
500.000
21

Phan Thị Lan
Nội hòa
500.000
22

Hồ Thị Hạnh
Nội hòa
500.000
23
Hồ quốc phú

Tân lý
500.000
24
Trần Thị Dom

Sơn lý
1.000.000
25
Lê Cư

Sơn lý
500.000
26

Nguyễn Thị Bê
Sơn lý
500.000
27

Phan Văn Hiến
Sơn lý
500.000
28

Trần Đổng
Sơn lý
500.000
29

Nguyễn Thị Thấy
Sơn lý
500.000
30

Nguyễn Hùng
Sơn lý
1.000.000
31

Nguyễn Thị Thu
Nội hòa
500.000
32

Phạm Thị Vẽ
Tân lý
500.000
33
Hoàng Thị Dự

Tân lý
500.000
34
Hoàng Duy Khôi

Tân lý
500.000
35
Trần Thị Chính

Nội hòa
500.000
36
Lê Thị Sấy

Trung hòa
500.000
37
Khương Thị Thái

Nội hòa
500.000
38
Nguyễn Thị Hanh

Nội hòa
500.000
39
Phạm Thị Nữ

Nội hòa
500.000
40
Trần Hải

Nội hòa
500.000
41
Phạm Thị Út

Nội hòa
500.000
42
Phạm Thị Xuân

Nội hòa
500.000
43
Hồ Minh Chiến

Ngoại hòa
500.000
44
Hồ Đăng Ninh

Nội hòa
500.000
45

Hoàng Thụng
Nội hải
500.000
46

Lê Thị Sinh
Sơn lý
500.000
47
Nguyễn Văn Luận

Sơn lý
500.000
48
Trần Thị Duyên

Sơn lý
500.000
49
Nguyễn Thị Ân

Sơn lý
500.000
50
Võ Bình

Sơn lý
1.000.000
51
Trần Văn Thắng

Sơn lý
500.000
52

Hồ Thị Thiên
Nội hải
1.000.000
53

Lê Thanh Bình
Nội hải
1.000.000
54
Phan Thiên Văn

Nội hải
500.000
55

Bùi Thị Dùy
Nội hải
500.000
56

Nguyễn Thị Huệ
Nội hải
500.000
57
Hồ Minh Hồng

Ngoại hòa
500.000
58
Phan Thị Lòng

Tân lý
500.000
59
Đặng Thị Đét

Nội hải
500.000
60

Vi Thị Thanh
Tân lý
500.000
61
Phan Thị Phước

Ngoại hòa
500.000Không có nhận xét nào: