Đấu giá " Quản lý chợ Lý Hòa"

Sáng ngày 30 tháng 12 năm 2013 UBND xã Hải Trạch tổ chức đấu giá " Quản lý chợ Lý Hòa". Tham dự buổi đấu giá có đại diện UBND, các ban ngành cấp xã và 03 đơn vị tham gia đấu giá.

Kết quả buổi đấu giá đơn vị anh Đặng Minh Phương ở thôn Quốc Lộ IA trúng thầu.Thời gian thầu quản lý chợ Lý Hòa 3 năm kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.
Liên hệ với Admin QRCode

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.