Những sự kiện ở Lý Hòa năm 2013Thực hiện video: Hoàng Hải. Ảnh từ lyhoa.vn và Cộng đồng Lý Hòa Facebook
Liên hệ với Admin QRCode

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.