Hình ảnh Lý Hòa sáng 31.5,2014Kích chuột vào để xem và cảm nhận
 

Link trình chiếu ảnh: http://youtu.be/Wded-1tf7GA

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.