Đại hội HLHTN Việt Nam xã Hải Trạch lần thứ IV

Trong không khí tưng bừng phấn khởi cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ xã Hải Trạch thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 83 năm ngày thành  lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chào mừng kỷ niệm 410 tỉnh Quảng Bình hình thành và phát triển.

Được sự nhất trí của Ban thường vụ Đảng ủy, Thường trực Huyện Hội  cho phép UB Hội LHTN Việt Nam xã Hải Trạch tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2014 – 2019. Đây là một sự kiện quan trọng, ngày hội lớn của tuổi trẻ Hải Trạch, nơi những chương trình, kế hoạch quan trọng về công tác Hội và phong trào thanh niên của 5 năm tới được quyết định.
Than dự với đại hội có các đ/c Thường vụ HLHTN VN huyện Bố Trạch, lãnh đạo địa phương, các ban ngãnh cấp xã và thôn cùng gần 100 đại biểu tiêu biểu trong phong trào LLTN xã Hải Trạch.
 Nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội của Hội lần thứ III, với tinh thần trong sáng, trung thực của tuổi trẻ, có thể khẳng định rằng công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ qua đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét trên nhiều mặt, nhưng những tồn tại, hạn chế vẫn còn không ít. 

Vui mừng và tự hào khi các chương trình và cuộc vận động của Hội đã đi vào cuộc sống; đã phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội; hỗ trợ giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của thanh niên, giúp Hội thêm gần gũi, thật sự là người bạn thân thiết của thanh niên trên bước đường lập thân, lập nghiệp, từng bước làm chuyển biến nhận thức chính trị, củng cố niềm tin, tăng cường ý thức trách nhiệm của thanh niên với đối với nhân dân.
Tự hào khi tổ chức Hội ngày càng được củng cố, mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên ngày càng được mở rộng, góp phần xây dựng, hình thành một lớp thanh niên mới giàu lòng yêu nước, có tri thức, sức khỏe, có ý chí vươn lên trong cuộc sống, chủ động, tự tin trong hội nhập quốc tế.
 Tuy nhiên, nghĩ về những hạn chế, yếu kém tồn tại, không khỏi trăn trở, suy tư. Phải làm sao đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Hội hơn nữa để Hội cùng với tổ chức Đoàn thật sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, để nguy cơ “ một bộ phận thanh niên phai nhạt lý tưởng cách mạng, chạy theo lối sống thực dụng, chủ nghĩa cá nhân” mà Đảng ta đã cảnh báo được ngăn chặn, đẩy lùi. Các phong trào hành động cách mạng của thanh niên thiết thực, hiệu quả và lan tỏa, đóng góp được nhiều hơn nữa vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những trăn trở, suy tư trong suốt nhiệm kỳ qua và sẽ được chia sẻ, thảo luận, quyết tâm tìm giải pháp khắc phục tại Đại hội .
 Đại hội  khai mạc trong điều kiện có nhiều thuận lợi nhưng thách thức cũng không ít đặt ra cho Hội LHTN Việt Nam xã xã những yêu cầu, nhiệm vụ mới. Vì vậy, Đại hội lần này được tổ chức nhằm đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được cũng như những yếu kém, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III từ đó xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2019. 
 
Đại hội HLHTN Việt Nam xã Hải Trạch đã thành công tốt đẹp đã  bầu BCH khóa mới và các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch Hội Khóa IV thực sự có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ trình độ, năng lực, có nhiệt huyết, uy tín trong thanh niên, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của thanh niên, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và chương trình công tác Hội, phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ mới. Bầu đoàn đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên là những anh chị tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng, có đủ trình độ, năng lực để đại diện cho tuổi trẻ Hải Trạch tham gia các nội dung của đại hội.

Link Văn nghệ chào mừng Đại hội 

 https://www.youtube.com/watch?v=izKSS9lCJTI

Link trích Đại hội HLPTN Việt Nam xã Hải Trạch

 http://youtu.be/dQuDvxltsto

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Nam Hoàng

Cảm ơn BBT nhiều