Hội nghị tổng kết phong trào thi đua CCB gương mẫu


Sáng ngày 13.6.2014 tại hội trường UBND xã Hải Trạch diễn ra Hội nghị tổng kết phong trào Cựu chiến binh gương mẫu xã Hải Trạch lần thứ V (2009 - 2014). Tham dự với hội nghị có Thường vụ huyện hội, đại diện Đảng Ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, các ban ngành cấp xã và các đại biểu CCB tiêu biểu cho phong trào thi đua của các chi hội.

Sau đây một số hình ảnh và video tại hội nghị
Đ/c Phan Thanh Lộc  CT. HCCB xã
Tham luận tại hội nghị

Tham luận tại hội nghị

Tham luận tại hội nghị

Đ/c Hoàng Thanh Bình P.CT HCCB xã

Đ/c Võ Thế Huy P. BT phát biểu

Lảnh đạo  CCB huyện phát biểu

Tham luận tại hội nghị
Công tác thi đua khen thưởng:Không có nhận xét nào: