Lý hòa sáng ngày 02.6.2014
link trình chiếu ảnh: http://youtu.be/hkkwvoqMM6


link Video: http://youtu.be/4M4MaTzhdyU

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.