Bóng - Hương quê

Sông Lý Hòa
"Tặng người xa quê"
Chút quà gửi tặng quê hương
Ngày mai nở nụ hoa thơm nối dài
Quê hương-  Khế ngọt hương lài
Sông xanh - Bến đợi tình người thủy chung

                           *
                        *    *
Đi xa lòng vẫn thấy gần
Làng ta đổi mới có phần chung tay
Dẫu còn gian khó tháng ngày
Nhìn quê hương tươi mới tràn đầy niềm vui
                             *
                          *    *
Một đêm say giấc đất người
Hồn quê - Biển biếc tình người nào vơi
Sông dài biển rộng đò ơi
Ngày xa ôm trọn đầy vơi quê mình

Phạm Duy Hồng