BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.


Monday, August 25, 2014

Khu công viên văn hóa làng Lý Hòa đang xây dựng

Video hình ảnh khu công viên văn hóa làng Lý Hòa đang xây dựng ngày 25 tháng 8 năm 2014.

No comments:

Post a Comment