Khu công viên văn hóa làng Lý Hòa đang xây dựng

Video hình ảnh khu công viên văn hóa làng Lý Hòa đang xây dựng ngày 25 tháng 8 năm 2014.

Không có nhận xét nào: