Khu công viên văn hóa làng Lý Hòa đang xây dựng

Video hình ảnh khu công viên văn hóa làng Lý Hòa đang xây dựng ngày 25 tháng 8 năm 2014.

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.