Lời cảm ơn của Chính Quyền thôn Tân Lý


Vừa qua được sự đồng thuận đóng góp của cán bộ, nhân dân trong thôn và sự giúp đỡ về tinh thần, vật chất của con em xa quê, thôn Tân Lý đã hoàn thành bộ đòn đưa và đưa vào sử dụng.
Thay mặt Chính Quyền thôn xin trân trọng cảm ơn con em xa quê ,đặc biệt là con em thôn Tân Lý hiện đang sinh sống lao động tại Hàn Quốc đã có những tình cảm tốt đẹp lòng hảo tâm chung tay góp sức cùng thôn để hoàn thành công trình này. Chúc anh chị em luôn luôn mạnh khỏe, thành công trong công việc và luôn hướng về cội nguồn quê hương.

                                        T/M  Chính Quyền thôn Tân Lý
                                                           Hoàng Cư

Không có nhận xét nào: