Thông báo của thôn Thượng Hòa


Nhà văn hóa thôn Thượng Hòa trong chương trình xây dựng Nông thôn mới được Nhà nước tài trợ cùng với sự đóng góp của nhân dân trong thôn và ủng hộ của con em dâu rể thôn Thượng Hòa đang học tập lao động  trong, ngoài nước đến nay đã hoàn thiện. 

Nhân dịp này thôn Thượng Hòa tổ chức lễ khánh thành Nhà văn hóa. Ban tổ chức trân trọng kính mời con em dâu rể thôn ở mọi miền Tổ quốc và nước ngoài về dự lễ khánh thành.
Thời gian:  vào lúc 7h30 ngày 09/10/2014 ( nhằm ngày 16/9/ Âm lịch ). 
Địa điểm: Tại nhà văn hóa thôn.
Rất hân hạnh được đón tiếp.
Số điện thoại liên hệ : 0915 459 206
                                         THAY MẶT BAN TỔ CHỨC
           TRƯỞNG THÔN                                                 BÍ THƯ
            Hoàng Minh Ái                                         Hoàng Trọng Thắng

Không có nhận xét nào: