Bố Trạch

               
                   “Chợ Bố Trạch sắn nhiều gạo ít
                   Nâu Ba Rền củ tốt hơn khoai”
                   Thơ xưa gợi nhớ một thời
                   Về một miền quê nghèo khó


 Bố Trạch hôm nay đường lên rộng mở
 Mái ngói hồng ấm áp bao quê
 Đất tạo thế gọi người đến ở
 Lộc trổ thơm, mùa vụ bộn bề

                   Cầu nâng nhịp nối miền xuôi, miền ngược
                   Đón khách về thăm di sản quê ta
                   Mỗi tấc đất tiềm tàng bao huyền tích
                   Kẻ Rấy, Xuân Sơn, Cự Nẫm, Phong Nha…

 Đã đến rồi chẳng muốn chia xa
 Lòng bịn rịn với bà con huyện Bố
 Bát nước chè xanh dịu cơn nắng hạ
 Miếng dưa hồng thêm tỏ về nhau…

                   Bố Trạch đổi thay như một nhiệm màu
                   Hạnh phúc rạng ngời gương mặt già trẻ
                   Phía trước mở ra bao điều mới lạ
                   Bố Trạch mỗi ngày vững bước đi lên.   

                                                                             Hồng Hải

Không có nhận xét nào: