Hình ảnh làng Lý Hòa ngày 26.11.2014
2 comments:

Tr Thanh Son said...

Đẹp ơi là đẹp, thật ghen tị với những ai đc sống ở nơi đây, ...nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, những lúc biển động và mùa bão lụt thì cũng ghê.

Sông Lý Hòa said...

Dân bọ quen rồi, chừ có đi mô cũng nỏ ai thích. Vì rứa đất làng Lý Hòa có thể nói giá cao như đất thị thành