QUA LÝ HÒA

QUA LÝ HÒA
Ngắm nhìn núi chăm hồ ao
Bức thành mặt biển một màu xanh trong
Ngày đêm sóng vỗ, dội dòng sông xa
Tàu thuyền như lá lại qua…
Tận nơi mây khói ấy là quê ai?
Giống ta hả chẳng có người
Một mình một cõi phương trời rừng lau
                            
                                                              Nguyễn Khuyến
                                                                (1835 – 1909)


          * (Nguyễn Tú, phỏng dịch)

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.