Trăng 15 rằm tháng 9 năm Giáp Ngọ

lyhoa
Hôm nay ngày 7 tháng 11 năm 2014 nhằm ngày 15 rằm tháng 9 năm Giáp Ngọ, tiện đường đi công việc về thấy cảnh trăng lên rất đẹp nên chụp vội vài phô hình làm kỷ niệm, gửi bà con xa quê xem cho đỡ nhớ nhà.