Trăng 15 rằm tháng 9 năm Giáp Ngọ

lyhoa
Hôm nay ngày 7 tháng 11 năm 2014 nhằm ngày 15 rằm tháng 9 năm Giáp Ngọ, tiện đường đi công việc về thấy cảnh trăng lên rất đẹp nên chụp vội vài phô hình làm kỷ niệm, gửi bà con xa quê xem cho đỡ nhớ nhà.


BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.