Cập nhật Tết quê hương

Kể từ ngày 11/2/2015 ( 23/12/AL) BTT lyhoa.vn sẽ cập nhật hình ảnh Tết quê hương để bà con xa quê tiện theo dõi. Bà con có thể tham gia gửi lời chúc Tết đến gia đình và người thân tại phần liên hệ hoặc tại Cộng đồng Lý Hòa Facebook.


 Hình ảnh sáng 23 tháng chạp tại chợ Lý Hòa
\No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.