Làng Lý Hòa nhìn từ trên cao

Làng Lý Hòa đẹp có tiếng không xa lạ gì với mọi người. Những hình ảnh Làng Lý Hòa nhìn từ trên không đã đưa người xem toàn cảnh của làng dưới một góc nhìn mới lạ đi đến từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác và chỉ biết thốt lên một câu " quá đẹp".
Link Video: http://youtu.be/_3owvRitog4


Những bình luận trên Cộng đồng Lý Hòa Facebook

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.