Video mới về Lý Hòa

BBT mới nhận được một đĩa video do Bác Phan Hải thực hiện gửi từ T.p Hồ Chí Minh ra. Nội dung video quay một số cảnh đoàn cán bộ xã ta ra thăm xã Cương Gián, cảnh quay tư liệu về Lý Hòa và một số bài hát của NSƯT Thùy Linh. BBT trân trọng gửi đến bạn đọc.
>>> Link Videohttp://youtu.be/wDWF9hsNWdU

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.