BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.


Sunday, April 19, 2015

Nhớ biển cùng em

Ngày lại ngày anh tìm đến biển
Đứng trên bờ nhìn vọng viễn ra khơi
Anh yêu biển bằng cả cuộc đời
Dõi mắt tìm dấu chân trên cát


Anh muốn mãi làm cơn sóng vỗ
Để vỗ về hôn lên bờ cát 
Cho quên đi nỗi niềm thương nhớ
Trong những ngày ra biển vắng emEm giờ  phiêu dạt ở nơi đâu
Biển vẫn đợi dẫu tình thất lạc
Dù mang nặng nỗi buồn mang mác
Vẫn mong em về b
iển cùng anh
No comments:

Post a Comment